Baarmoeder, bloedingen
Baarmoeder, problemen
Baarmoeder, tussentijdse bloedingen
Baarmoeder, verzakking
Baarmoederproblemen, pijn onderbuik ten gevolge van -
Baarmoederslijmvliesproblemen
Been, verlammingsverschijnselen
Been, afwijkende gevoelsgewaarwordingen
        (prikkelingen, tintelingen alsof b.v. mieren over been lopen)
Been, degeneratie musculatuur
Been, geheel pijnlijk
Been, gevoelloosheid  
Been, kramp  
Been, musculatuur degeneratie  
Been, musculatuur degeneratie  
Been, pijnlijk  
Been, slechte doorbloeding  
Been, spierverzwakking  
Been, spierzwakte  
Been, verlammingsverschijnselen
Been, verlammingsverschijnselen/pijn  
Been/rug, pijnlijk
Been/voet oedeem  
Bekken (kleine)/benen slechte doorbloeding  
Bekkenbodemspieren zwak
Beklemd gevoel borst
Benauwdheid borst
Benen, doorbloeding slecht
Benen/kleine bekken slechte doorbloeding  
Beroerte, gevolgen van
Beroerte/CVA verlammingsverschijnselen  
Besluiteloosheid
Bestrijding pijn (alle pijnen)
Bevalling moeilijk
Bevalling, buikpijn na
Bevalling, moeilijke
Bevrijdend,  emotioneel  
Bewegen arm, niet naar achter
Bewusteloosheid
Bewusteloosheid
Bezorgdheid overmatig
Biceps brachii/mediale bovenarm pijnlijk
Bijholte- en kaakontsteking
Bijholten ontsteking (sinusitis)
Bijholteproblemen
Bijnierfunctieproblemen
Bindvliesontsteking oog (conjunctivitis)
Blaasontsteking
Blaasproblemen
Bloeddruk, afwijkingen in de  
Bloeddruk, hoog
Bloeddruk, hoog of laag
Bloeddruk, laag
Bloedingen baarmoeder
Bloedingen, baarmoeder tussentijds
Bloedneus
Bloedsomloop (secundair) en ademhaling (primair), sturen van
Bloedsomloop, storingen in de  
Bloedstuwing hoofd
Boeren
Borelingen buik
Borelingen buik (niet behandelen tijdens zwangerschap)
Borelingen ingewanden
Borelingen/gasvorming darmen
Borst, beklemd gevoel
Borst, benauwdheid  
Borst, pijn laterale zijde  
Borst, pijnlijk  
Borst, uitstralende pijn
Borst, vol gevoel
Borst/bovenbuik pijnlijk
Borst/buik pijnlijk
Borst/hand/pols pijnlijk
Borst/rug pijnlijk
Borst/schouder/arm/rug pijnlijk
Borstkas pijnlijk
Borstontsteking (Mastitis)
Borstvoeding, te weinig
Botproblemen
Botten/spieren alle aandoeningen algemeen
Boulimia
Bovenbuik pijnlijk
Bovenbuik/borst pijnlijk
Bovenkaak, tand pijnlijk
Bovenrug /schouder pijnlijk
Bovenrug/ schouder/arm pijnlijk
Bovenste extremiteit pijnlijk (inclusief de schouder)
Braken
Bronchitis
Buik boven/borst pijnlijk
Buik, borelingen  
Buik, boven- pijnlijk
Buik, gezwollen  
Buik, kramp
Buik, kramp/pijnlijk
Buik, opgeblazen gevoel
Buik, pijn gebied navel
Buik, pijn menstruatie
Buik, pijn na bevalling
Buik, pijn/obstipatie  
Buik, pijnlijk  
Buik/borst, pijnlijk
Buik/maag, pijnlijk
Buikvliesontsteking
Buitenenkel gezwollen/pijnlijk  

Aandoeningen en klachten behandelbaar met Shiatsu, B
Baar moed er, bloed ingen
Baar moed er, probl emen
Baar moed er, tusse ntijd se bloed ingen

Baar moe der, verz akki ng

Baar moe derp robl em en, pijn onde rbu ik ten gevo lge van -

Baar moe ders lijmv liesp robl emen

Be en, verla mmin gsve rschi jnsel en

Be en, afwi jken de gevo elsg ewa arwo rdin gen

        (prikkelingen, tintelingen alsof b.v. mieren over been lopen)

Been, degeneratie musculatuur

Been, geheel pijnlijk

Been, gevoelloosheid  

Been, kramp  

Been, musculatuur degeneratie  

Been, musculatuur degeneratie  

Been, pijnlijk  

Been, slechte doorbloeding  

Been, spierverzwakking  

Been, spierzwakte  

Been, verlammingsverschijnselen

Been, verlammingsverschijnselen/pijn  

Been/rug, pijnlijk

Been/voet oedeem  

Bekken (kleine)/benen slechte doorbloeding  

Bekkenbodemspieren zwak

Beklemd gevoel borst

Benauwdheid borst

Benen, doorbloeding slecht

Benen/kleine bekken slechte doorbloeding  

Beroerte, gevolgen van

Beroerte/CVA verlammingsverschijnselen  

Besluiteloosheid

Bestrijding pijn (alle pijnen)

Bevalling moeilijk

Bevalling, buikpijn na

Bevalling, moeilijke

Bevrijdend,  emotioneel  

Bewegen arm, niet naar achter

Bewusteloosheid

Bewusteloosheid

Bezorgdheid overmatig

Biceps brachii/mediale bovenarm pijnlijk

Bijholte- en kaakontsteking

Bijholten ontsteking (sinusitis)

Bijholteproblemen

Bijnierfunctieproblemen

Bindvliesontsteking oog (conjunctivitis)

Blaasontsteking

Blaasproblemen

Bloeddruk, afwijkingen in de  

Bloeddruk, hoog

Bloeddruk, hoog of laag

Bloeddruk, laag

Bloedingen baarmoeder

Bloedingen, baarmoeder tussentijds

Bloedneus

Bloedsomloop (secundair) en ademhaling (primair), sturen van

Bloedsomloop, storingen in de  

Bloedstuwing hoofd

Boeren

Borelingen buik

Borelingen buik (niet behandelen tijdens zwangerschap)

Borelingen ingewanden

Borelingen/gasvorming darmen

Borst, beklemd gevoel

Borst, benauwdheid  

Borst, pijn laterale zijde  

Borst, pijnlijk  

Borst, uitstralende pijn

Borst, vol gevoel

Borst/bovenbuik pijnlijk

Borst/buik pijnlijk

Borst/hand/pols pijnlijk

Borst/rug pijnlijk

Borst/schouder/arm/rug pijnlijk

Borstkas pijnlijk

Borstontsteking (Mastitis)

Borstvoeding, te weinig

Botproblemen

Botten/spieren alle aandoeningen algemeen

Boulimia

Bovenbuik pijnlijk

Bovenbuik/borst pijnlijk

Bovenkaak, tand pijnlijk

Bovenrug /schouder pijnlijk

Bovenrug/ schouder/arm pijnlijk

Bovenste extremiteit pijnlijk (inclusief de schouder)

Braken

Bronchitis

Buik boven/borst pijnlijk

Buik, borelingen  

Buik, boven- pijnlijk

Buik, gezwollen  

Buik, kramp

Buik, kramp/pijnlijk

Buik, opgeblazen gevoel

Buik, pijn gebied navel

Buik, pijn menstruatie

Buik, pijn na bevalling

Buik, pijn/obstipatie  

Buik, pijnlijk  

Buik/borst, pijnlijk

Buik/maag, pijnlijk

Buikvliesontsteking

Buitenenkel gezwollen/pijnlijk