Aandoeningen en klachten behandelbaar met Shiatsu, C - G

Chronische appendicitis
Chronische of acute appendicitis
Chronische vermoeidheid
Circulatie/hartproblemen  
Circulatieproblemen
Coma
Concentratieproblemen
Concentratievermogen slecht
Conjunctivitis (bindvliesontsteking oog)
CVA/ beroerte verlammingsverschijnselen

Darm, krampen
Darm, problemen
Darm, verstopt
Darm/maag ontsteking
Darmen, borelingen/gasvorming  
Darmen, ontsteking
Darm, dikke- spastisch
Darmen/maag, aandoeningen
Darmen/maag, gasvorming
Darmen/maag, lucht in
Darmslijmvliesontsteking
Degeneratie musculatuur been
Deltoideus pijnlijk
Depressie
Depressieve stemming
Diabetes
Diarree
Dijbeen, mediale zijde pijnlijk
Dijbeen/heup pijnlijk
Dikke/dunnedarm slijmvliesontsteking
Dikkedarm ontstoken
Dikkedarm spastisch
Doofheid
Doorbloeding been slecht  
Doorbloeding benen/kleine bekken slecht
Doorbloeding schedel slecht
Doorbloedingsproblemen onderbeen
Duizeligheid
Duizeligheid met hoofdpijn
Dunne/dikkedarm slijmvliesontsteking

Eczeem
Eczeem en andere huidziekten
Eenzijdige hoofdpijn
Eetlust, gebrek aan
Eetlust, slecht
Elleboog, pijnlijk
Elleboog, reuma
Elleboog/arm, pijnlijk
Elleboog/hand, pijnlijk
Elleboog/schouder, pijnlijk
Elleboog/schouder/nek, pijnlijk
Emotioneel bevrijdend  
Energieopwekking
Enkel(buiten), gezwollen/pijnlijk
Enkel, pijn verstuiking  
Enkel, pijnlijk
Enkel, problemen
Enkel/onderbeen, pijnlijk
Enkel/voet, pijnlijk
Epilepsie
Epilesie absence  
Evenwichtsstoringen sympathicus/parasympathicus
Examenvrees
Exocriene afscheiding (alle) vermeerderen
Exocriene afscheiding (alle) verminderen

Fantoompijn arm
Flatulentie (winderigheid)
Fobieën
Frigiditeit
Frozen schoulder
Functiestoornissen/aandoeningen spijsverteringskanaal
Fysieke/psychische zwaktetoestanden

Gal/leverkwalen
Gal/leverproblemen
Galblaasproblemen
Galproblemen
Gasvorming maag-darmkanaal
Gasvorming/borelingen darmen
Gebrek, eetlust
Gebrek, levenslust  
Gebrek, zelfvertrouwen
Geelzucht
Geheugen,  slecht  
Gehoor slecht
Gelaat verlammingsverschijnselen  
Geslachtsorganen jeuk
Geslachtsorganen, aandoeningen  
Geslachtsorganen, aandoeningen van de mannelijke
Geslachtsorganen, uitwendig, pijnlijk
Gevoelloosheid been
Gevoelsgewaarwordingen arm afwijkend
           (prikkelingen, tintelingen alsof b.v. mieren over been lopen)
Gevolgen, beroerte
Gevolgen, kinderverlamming
Gevolgen, polio
Gewrichten zwak
Gewrichtspijn arm
Gewrichtsproblemen
Gezicht, gezwollen  
Gezicht, oedeem  
Gezicht, uitslag jeukend  
Gezicht/handen, huidziekten  
Gezichts, aan- verlamming
Gezichtsklachten
Gezichtsvermogen verminderd
Gezwollen, buik
Gezwollen, gezicht
Gezwollen, kaak
Gezwollen, knie
Gezwollen, oksel
Gezwollen, rode ogen
Gezwollen, voeten
Gezwollen/pijnlijk, buitenenkel
Chro nisc he appe ndici tis

Chro nisc he of acu te appe ndici tis

Chro nisc he verm oeid heid

Circ ulati e/ha rtpr oble men  

Circ ulati epro blem en

Co ma

Conc entr atiep robl emen

Conc entr atiev ermo gen slec ht

Conj uncti vitis (bin dvlie sont steki ng oog)

CVA/ beroerte verlammingsverschijnselen


Darm, krampen

Darm, problemen

Darm, verstopt

Darm/maag ontsteking

Darmen, borelingen/gasvorming  

Darmen, ontsteking

Darm, dikke- spastisch

Darmen/maag, aandoeningen

Darmen/maag, gasvorming

Darmen/maag, lucht in

Darmslijmvliesontsteking

Degeneratie musculatuur been

Deltoideus pijnlijk

Depressie

Depressieve stemming

Diabetes

Diarree

Dijbeen, mediale zijde pijnlijk

Dijbeen/heup pijnlijk

Dikke/dunnedarm slijmvliesontsteking

Dikkedarm ontstoken

Dikkedarm spastisch

Doofheid

Doorbloeding been slecht  

Doorbloeding benen/kleine bekken slecht

Doorbloeding schedel slecht

Doorbloedingsproblemen onderbeen

Duizeligheid

Duizeligheid met hoofdpijn

Dunne/dikkedarm slijmvliesontsteking


Eczeem

Eczeem en andere huidziekten

Eenzijdige hoofdpijn

Eetlust, gebrek aan

Eetlust, slecht

Elleboog, pijnlijk

Elleboog, reuma

Elleboog/arm, pijnlijk

Elleboog/hand, pijnlijk

Elleboog/schouder, pijnlijk

Elleboog/schouder/nek, pijnlijk

Emotioneel bevrijdend  

Energieopwekking

Enkel(buiten), gezwollen/pijnlijk

Enkel, pijn verstuiking  

Enkel, pijnlijk

Enkel, problemen

Enkel/onderbeen, pijnlijk

Enkel/voet, pijnlijk

Epilepsie

Epilesie absence  

Evenwichtsstoringen sympathicus/parasympathicus

Examenvrees

Exocriene afscheiding (alle) vermeerderen

Exocriene afscheiding (alle) verminderen


Fantoompijn arm

Flatulentie (winderigheid)

Fobieën

Frigiditeit

Frozen schoulder

Functiestoornissen/aandoeningen spijsverteringskanaal

Fysieke/psychische zwaktetoestanden


Gal/leverkwalen

Gal/leverproblemen

Galblaasproblemen

Galproblemen

Gasvorming maag-darmkanaal

Gasvorming/borelingen darmen

Gebrek, eetlust

Gebrek, levenslust  

Gebrek, zelfvertrouwen

Geelzucht

Geheugen,  slecht  

Gehoor slecht

Gelaat verlammingsverschijnselen  

Geslachtsorganen jeuk

Geslachtsorganen, aandoeningen  

Geslachtsorganen, aandoeningen van de mannelijke

Geslachtsorganen, uitwendig, pijnlijk

Gevoelloosheid been

Gevoelsgewaarwordingen arm afwijkend

           (prikkelingen, tintelingen alsof b.v. mieren over been lopen)

Gevolgen, beroerte

Gevolgen, kinderverlamming

Gevolgen, polio

Gewrichten zwak

Gewrichtspijn arm

Gewrichtsproblemen

Gezicht, gezwollen  

Gezicht, oedeem  

Gezicht, uitslag jeukend  

Gezicht/handen, huidziekten  

Gezichts, aan- verlamming

Gezichtsklachten

Gezichtsvermogen verminderd

Gezwollen, buik

Gezwollen, gezicht

Gezwollen, kaak

Gezwollen, knie

Gezwollen, oksel

Gezwollen, rode ogen

Gezwollen, voeten

Gezwollen/pijnlijk, buitenenkel