Aandoeningen en klachten behandelbaar met Shiatsu, H - J

Hals/nekpijnlijk
Hand, reuma  
Hand, verlammingsverschijnselen  
Hand/arm, pijnlijk
Hand/arm, reumatische pijn  
Hand/arm, spierzwakte
Hand/arm/schouder, reumatische pijn
Hand/elleboog, pijnlijk
Hand/pols, pijnlijk
Hand/pols/borst, pijnlijk
Hand/schouder, reuma  
Handen/gezicht, huidziekten  
Hara = centrum van het lichaam
Harmoniseren, autonoom zenuwstelsel
Harmoniseren, sexualiteit
Hart,functieproblemen
Hart,functiestoornissen
Hart,kloppingen
Hart/circulatieproblemen
Hartslag/pols, te langzaam
Hartstreek, pijnlijk
Hartziekten
Heesheid
Heftige pijn onderbuik bij menstruatie
Heftige pijn onderbuik/rug bij menstruatie
Hernia  
Heup, pijnlijk  
Heup, problemen
Heup/dij, pijnlijk
Heup/knie, artrose
Hik
Hoest(en)
Hoestproblemen, acuut
Hoge bloeddruk
Hoge of lage bloeddruk
Hoofd, bloedstuwing
Hoofd, pijn
Hoofd, pijn bij menstruatie
Hoofd, pijn eenzijdig
Hoofd, pijn met duizeligheid
Hoofd, pijn na alcohol
Hooikoorts
Hormonale problemen
Hormonale werking
Huidziekten gezicht/handen
Huidziekten, eczeem en andere
 
Immuniteit problemen
Immuunsysteem versterken
Impotentie
Incontinentie urine
Ingewanden, borelingen
Insulineproductie, te lage
Intercostale pijn
Intercostale zenuwpijn
Inversie voet (overmatig verzwakking mm. Peroneus longus en brevis)
Ischias (ischialgie)

Jeuk
Jeuk geslachtsorganen
Jeuk/netelroos
Jeukende gezichtsuitslag
Chro nisc he appe ndici tis

Chro nisc he of acu te appe ndici tis

Chro nisc he verm oeid heid

Circ ulati e/ha rtpr oble men  

Circ ulati epro blem en

Co ma

Conc entr atiep robl emen

Conc entr atiev ermo gen slec ht

Conj uncti vitis (bin dvlie sont steki ng oog)

CVA/ beroerte verlammingsverschijnselen


Darm, krampen

Darm, problemen

Darm, verstopt

Darm/maag ontsteking

Darmen, borelingen/gasvorming  

Darmen, ontsteking

Darm, dikke- spastisch

Darmen/maag, aandoeningen

Darmen/maag, gasvorming

Darmen/maag, lucht in

Darmslijmvliesontsteking

Degeneratie musculatuur been

Deltoideus pijnlijk

Depressie

Depressieve stemming

Diabetes

Diarree

Dijbeen, mediale zijde pijnlijk

Dijbeen/heup pijnlijk

Dikke/dunnedarm slijmvliesontsteking

Dikkedarm ontstoken

Dikkedarm spastisch

Doofheid

Doorbloeding been slecht  

Doorbloeding benen/kleine bekken slecht

Doorbloeding schedel slecht

Doorbloedingsproblemen onderbeen

Duizeligheid

Duizeligheid met hoofdpijn

Dunne/dikkedarm slijmvliesontsteking


Eczeem

Eczeem en andere huidziekten

Eenzijdige hoofdpijn

Eetlust, gebrek aan

Eetlust, slecht

Elleboog, pijnlijk

Elleboog, reuma

Elleboog/arm, pijnlijk

Elleboog/hand, pijnlijk

Elleboog/schouder, pijnlijk

Elleboog/schouder/nek, pijnlijk

Emotioneel bevrijdend  

Energieopwekking

Enkel(buiten), gezwollen/pijnlijk

Enkel, pijn verstuiking  

Enkel, pijnlijk

Enkel, problemen

Enkel/onderbeen, pijnlijk

Enkel/voet, pijnlijk

Epilepsie

Epilesie absence  

Evenwichtsstoringen sympathicus/parasympathicus

Examenvrees

Exocriene afscheiding (alle) vermeerderen

Exocriene afscheiding (alle) verminderen


Fantoompijn arm

Flatulentie (winderigheid)

Fobieën

Frigiditeit

Frozen schoulder

Functiestoornissen/aandoeningen spijsverteringskanaal

Fysieke/psychische zwaktetoestanden


Gal/leverkwalen

Gal/leverproblemen

Galblaasproblemen

Galproblemen

Gasvorming maag-darmkanaal

Gasvorming/borelingen darmen

Gebrek, eetlust

Gebrek, levenslust  

Gebrek, zelfvertrouwen

Geelzucht

Geheugen,  slecht  

Gehoor slecht

Gelaat verlammingsverschijnselen  

Geslachtsorganen jeuk

Geslachtsorganen, aandoeningen  

Geslachtsorganen, aandoeningen van de mannelijke

Geslachtsorganen, uitwendig, pijnlijk

Gevoelloosheid been

Gevoelsgewaarwordingen arm afwijkend

           (prikkelingen, tintelingen alsof b.v. mieren over been lopen)

Gevolgen, beroerte

Gevolgen, kinderverlamming

Gevolgen, polio

Gewrichten zwak

Gewrichtspijn arm

Gewrichtsproblemen

Gezicht, gezwollen  

Gezicht, oedeem  

Gezicht, uitslag jeukend  

Gezicht/handen, huidziekten  

Gezichts, aan- verlamming

Gezichtsklachten

Gezichtsvermogen verminderd

Gezwollen, buik

Gezwollen, gezicht

Gezwollen, kaak

Gezwollen, knie

Gezwollen, oksel

Gezwollen, rode ogen

Gezwollen, voeten

Gezwollen/pijnlijk, buitenenkel