Nachtelijk zweten/transpireren
Nachtelijke kramp
Navelgebied, buik pijnlijk
Nek, pijn uitstralend naar (voor}hoofd
Nek, pijnlijk  
Nek, pijnlijk/stijf
Nek, problemen
Nek, scheefstand (torticollis)
Nek, stijf  
Nek, stijf/pijnlijk
Nek/arm, tintelingen
Nek/hals pijnlijk
Nek/schouder, pijnlijk
Nek/schouder/elleboog pijnlijk
Nervositeit
Netelroos
Netelroos en jeuk
Neus, bloeding
Neus, klachten
Neus, problemen
Neus, problemen algemeen
Neus, verkoudheid
Neus, verstopt
Neus, verstopt
Nier, ontsteking
Nierloge pijnlijk
Niet kunnen plassen (urine retentie)
Niet naar achter kunnen bewegen van de arm
Niezen

Obstipatie  
Obstipatie en buikpijn
Oedeem
Oedeem, been/ voet
Oedeem, gezicht
Oedeem, tengevolge allergie
Oedeem, voet/been
Ogen, ontstoken  
Ogen, pijnlijk
Ogen, tranende
Oksel gezwollen
Omslag van het weer, spierpijn schouder en arm  
Onderarm, pijnlijk  
Onderarm, zenuwpijn mediale zijde
Onderbeen, doorbloedingproblemen  
Onderbeen/enkels, pijnlijk
Onderbeen/knie, vocht in
Onderbeen/voet, problemen t.g.v.  reuma/artrose
Onderbuik, heftige pijn bij menstruatie
Onderbuik, pijnlijk
Onderbuik, pijnlijk t.g.v. baarmoederproblemen
Onregelmatige ademhaling
Onregelmatige menstruatie
Ontsteking prostaat
Ontsteking, bijholte- en kaak
Ontsteking, bijholten (sinusitis)
Ontsteking, blaas
Ontsteking, buikvlies
Ontsteking, darmen
Ontsteking, darmslijmvlies
Ontsteking, dikke darm
Ontsteking, kaak en bijholte  
Ontsteking, keel
Ontsteking, long
Ontsteking, maag/darm
Ontsteking, maagwand
Ontsteking, mondslijmvlies
Ontsteking, nier
Ontsteking, ogen (conjunctivitis)
Ontsteking, slijmvlies dunne/dikkedarm
Onvruchtbaarheid
Oog , bindvliesontsteking (conjunctivitis)
Oog, kwalen
Oog, pijnlijk  
Oog, problemen
Oog, problemen algemeen
Oog-/ooglidkwalen
Ooglid/oogkwalen
Oor, pijn
Oor, problemen
Oor, problemen (algemeen)
Oor, suizen
Opboeren melk (kleine kinderen)
Opboeren voedsel
Opgeblazen gevoel buik
Opgezet gezicht
Oprispingen
Opwekken energie
Overgangsklachten (niet behandelen tijdens zwangerschap)
Overmatige bezorgdheid
Overmatige inversie voet (verzwakking mm. Peroneus longus en brevis)  

Aandoeningen en klachten behandelbaar met Shiatsu, N - O
Nac hteli jk zwet en/t rans pirer en

Nac hteli jke kra mp

Nave lgebi ed, buik pijnl ijk

Nek, pijn uitst rale nd naar (voo r}ho ofd

Nek, pijnl ijk  

Nek, pijnl ijk/s tijf

Nek, prob lem en

Nek, sche efst and (tort icoll is)

Nek, stijf  

Nek, stijf /pijn lijk

Nek /arm, tintelingen

Nek/hals pijnlijk

Nek/schouder, pijnlijk

Nek/schouder/elleboog pijnlijk

Nervositeit

Netelroos

Netelroos en jeuk

Neus, bloeding

Neus, klachten

Neus, problemen

Neus, problemen algemeen

Neus, verkoudheid

Neus, verstopt

Neus, verstopt

Nier, ontsteking

Nierloge pijnlijk

Niet kunnen plassen (urine retentie)

Niet naar achter kunnen bewegen van de arm

Niezen


Obstipatie  

Obstipatie en buikpijn

Oedeem

Oedeem, been/ voet

Oedeem, gezicht

Oedeem, tengevolge allergie

Oedeem, voet/been

Ogen, ontstoken  

Ogen, pijnlijk

Ogen, tranende

Oksel gezwollen

Omslag van het weer, spierpijn schouder en arm  

Onderarm, pijnlijk  

Onderarm, zenuwpijn mediale zijde

Onderbeen, doorbloedingproblemen  

Onderbeen/enkels, pijnlijk

Onderbeen/knie, vocht in

Onderbeen/voet, problemen t.g.v.  reuma/artrose

Onderbuik, heftige pijn bij menstruatie

Onderbuik, pijnlijk

Onderbuik, pijnlijk t.g.v. baarmoederproblemen

Onregelmatige ademhaling

Onregelmatige menstruatie

Ontsteking prostaat

Ontsteking, bijholte- en kaak

Ontsteking, bijholten (sinusitis)

Ontsteking, blaas

Ontsteking, buikvlies

Ontsteking, darmen

Ontsteking, darmslijmvlies

Ontsteking, dikke darm

Ontsteking, kaak en bijholte  

Ontsteking, keel

Ontsteking, long

Ontsteking, maag/darm

Ontsteking, maagwand

Ontsteking, mondslijmvlies

Ontsteking, nier

Ontsteking, ogen (conjunctivitis)

Ontsteking, slijmvlies dunne/dikkedarm

Onvruchtbaarheid

Oog , bindvliesontsteking (conjunctivitis)

Oog, kwalen

Oog, pijnlijk  

Oog, problemen

Oog, problemen algemeen

Oog-/ooglidkwalen

Ooglid/oogkwalen

Oor, pijn

Oor, problemen

Oor, problemen (algemeen)

Oor, suizen

Opboeren melk (kleine kinderen)

Opboeren voedsel

Opgeblazen gevoel buik

Opgezet gezicht

Oprispingen

Opwekken energie

Overgangsklachten (niet behandelen tijdens zwangerschap)

Overmatige bezorgdheid

Overmatige inversie voet (verzwakking mm. Peroneus longus en brevis)