Aandoeningen en klachten behandelbaar met Shiatsu, P - Pijn

Pancreasproblemen
Paniekgevoelens
Parasympathicus/sympathicus
          storingen in het evenwicht
Penis, aandoeningen aan
Pezen/spieren, alle ziekten van
Pijn, (zenuw)- mediale zijde in de onderarm
Pijn, achterzijde benen
Pijn, algemeen
Pijn, arm
Pijn, arm bij naar voren bewegen arm
Pijn, arm onder-
Pijn, arm/borst/schouder/rug
Pijn, arm/elleboog
Pijn, arm/schouder
Pijn, arm/schouder/bovenrug
Pijn, artrose knie
Pijn, artrose/artritis
Pijn, been
Pijn, been (algemeen)
Pijn, been (geheel)
Pijn, borst
Pijn, borst/bovenbuik
Pijn, borst/buik
Pijn, borst/maagstreek
Pijn, borst/rug
Pijn, borst/schouder/arm/rug
Pijn, borstkas
Pijn, bovenbuik
Pijn, bovenbuik/ borst
Pijn, bovenste extremiteit (incl. schouder)
Pijn, buik
Pijn, buik boven-
Pijn, buik gebied navel
Pijn, buik menstruatie
Pijn, buik na bevalling
Pijn, buik/maag
Pijn, elleboog
Pijn, elleboog/arm
Pijn, elleboog/schouder/nek
Pijn, enkel(buiten) gezwollen  
Pijn, enkels
Pijn, enkels/voeten
Pijn, fantoom arm
Pijn, gewricht arm
Pijn, hals/nek
Pijn, hand/arm
Pijn, hand/elleboog
Pijn, hand/pols
Pijn, hand/pols/borst
Pijn, hartstreek
Pijn, heup
Pijn, heup/dij
Pijn, hoofd
Pijn, hoofd bij menstruatie
Pijn, hoofd éénzijdig
Pijn, hoofd met duizeligheid
Pijn, hoofd na alcohol
Pijn, hoofd/voor-, vanuit nek uitstralend  
Pijn, intercostaal  
Pijn, keel
Pijn, kies  
Pijn, kies/tand
Pijn, knie
Pijn, knie artrose
Pijn, lage rug
Pijn, laterale zijde borst
Pijn, m. Biceps brachii/mediale bovenarm
Pijn, m. deltoideus
Pijn, maag
Pijn, maag/buik
Pijn, maagstreek/borst
Pijn, mediale zijde arm
Pijn, mediale zijde dijbeen
Pijn, mediale zijde onderarm
Pijn, menstruatie onderbuik
Pijn, nek
Pijn, nek (stijf)
Pijn, nek/schouder
Pijn, nek/schouder/elleboog
Pijn, nierloge
Pijn, onderarm
Pijn, onderarm zenuw- mediale zijde  
Pijn, onderbenen/enkels
Pijn, onderbuik
Pijn, onderbuik baarmoederproblemen
Pijn, onderbuik heftig bij menstruatie  
Pijn, onderbuik/rug heftig bij menstruatie  
Pijn, oog
Pijn, oor
Pijn, pols
Pijn, reumatisch
Pijn, reumatisch (algemeen)
Pijn, reumatisch arm
Pijn, reumatisch arm/schouder
Pijn, reumatisch been
Pijn, reumatisch hand/arm
Pijn, reumatisch hand/arm/schouder
Pijn, rug
Pijn, rug laag
Pijn, rug tijdens menstruatie
Pijn, rug/benen
Pijn, rug/borst  
Pijn, rug/borst/schouder/arm
Pijn, sacrale gebied
Pijn, schouder
Pijn, schouder/arm
Pijn, schouder/borst/ arm/rug
Pijn, schouder/bovenrug
Pijn, slikken
Pijn, spier schouder/arm bij omslag weer
Pijn, t.g.v. behandeling tandarts
Pijn, tand
Pijn, tand bovenkaak.
Pijn, tand/kies
Pijn, trigeminus
Pijn, uitstralend borst
Pijn, uitwendige geslachtsorganen
Pijn, verlammingsverschijnselen been
Pijn, verstuikte enkel
Pijn, zenuw in arm
Pijn, zenuw intercostaal  
Pijn, zenuw schouder
Pijn/kramp, buik
Pijn/stijfheid, hals/nek
Pijnbestrijding (alle pijnen)
Pijnlijk plassen
Pijnlijk urineren
Pijnlijke ogen
Nac hteli jk zwet en/t rans pirer en

Nac hteli jke kra mp

Nave lgebi ed, buik pijnl ijk

Nek, pijn uitst rale nd naar (voo r}ho ofd

Nek, pijnl ijk  

Nek, pijnl ijk/s tijf

Nek, prob lem en

Nek, sche efst and (tort icoll is)

Nek, stijf  

Nek, stijf /pijn lijk

Nek /arm, tintelingen

Nek/hals pijnlijk

Nek/schouder, pijnlijk

Nek/schouder/elleboog pijnlijk

Nervositeit

Netelroos

Netelroos en jeuk

Neus, bloeding

Neus, klachten

Neus, problemen

Neus, problemen algemeen

Neus, verkoudheid

Neus, verstopt

Neus, verstopt

Nier, ontsteking

Nierloge pijnlijk

Niet kunnen plassen (urine retentie)

Niet naar achter kunnen bewegen van de arm

Niezen


Obstipatie  

Obstipatie en buikpijn

Oedeem

Oedeem, been/ voet

Oedeem, gezicht

Oedeem, tengevolge allergie

Oedeem, voet/been

Ogen, ontstoken  

Ogen, pijnlijk

Ogen, tranende

Oksel gezwollen

Omslag van het weer, spierpijn schouder en arm  

Onderarm, pijnlijk  

Onderarm, zenuwpijn mediale zijde

Onderbeen, doorbloedingproblemen  

Onderbeen/enkels, pijnlijk

Onderbeen/knie, vocht in

Onderbeen/voet, problemen t.g.v.  reuma/artrose

Onderbuik, heftige pijn bij menstruatie

Onderbuik, pijnlijk

Onderbuik, pijnlijk t.g.v. baarmoederproblemen

Onregelmatige ademhaling

Onregelmatige menstruatie

Ontsteking prostaat

Ontsteking, bijholte- en kaak

Ontsteking, bijholten (sinusitis)

Ontsteking, blaas

Ontsteking, buikvlies

Ontsteking, darmen

Ontsteking, darmslijmvlies

Ontsteking, dikke darm

Ontsteking, kaak en bijholte  

Ontsteking, keel

Ontsteking, long

Ontsteking, maag/darm

Ontsteking, maagwand

Ontsteking, mondslijmvlies

Ontsteking, nier

Ontsteking, ogen (conjunctivitis)

Ontsteking, slijmvlies dunne/dikkedarm

Onvruchtbaarheid

Oog , bindvliesontsteking (conjunctivitis)

Oog, kwalen

Oog, pijnlijk  

Oog, problemen

Oog, problemen algemeen

Oog-/ooglidkwalen

Ooglid/oogkwalen

Oor, pijn

Oor, problemen

Oor, problemen (algemeen)

Oor, suizen

Opboeren melk (kleine kinderen)

Opboeren voedsel

Opgeblazen gevoel buik

Opgezet gezicht

Oprispingen

Opwekken energie

Overgangsklachten (niet behandelen tijdens zwangerschap)

Overmatige bezorgdheid

Overmatige inversie voet (verzwakking mm. Peroneus longus en brevis)