Plankenkoorts
Plassen, moeilijk
Plassen, niet kunnen (urine retentie)
Plassen, pijnlijk
Pleura, problemen
Polio, gevolgen van
Pols, pijnlijk
Pols, pijnlijk gevolgen van trauma's  
Pols/ hartslag te langzaam
Pols/hand pijnlijk
Pols/hand/borst pijnlijk
Positieve invloed op sexualiteit
Problemen baarmoeder
Problemen kijken/zien
Problemen, ademhaling
Problemen, als gevolg van artrose en
           reuma in de onderbenen en voeten
Problemen, anus
Problemen, baarmoeder
Problemen, baarmoederslijmvlies
Problemen, bijholte
Problemen, bijnierfunctie  
Problemen, blaas
Problemen, blaas (incontinentie)
Problemen, bot
Problemen, circulatie
Problemen, darm
Problemen, doorbloeding onderbeen
Problemen, enkel
Problemen, gal
Problemen, gal en lever
Problemen, galblaas
Problemen, galwegen
Problemen, gewrichten
Problemen, hart
Problemen, hartfunctie
Problemen, heup
Problemen, hoest acuut
Problemen, hormonaal ()
Problemen, immuniteit  
Problemen, keel
Problemen, knie
Problemen, lage rug
Problemen, lever
Problemen, lever en gal  
Problemen, long
Problemen, luchtwegen
Problemen, maag
Problemen, maagzuur
Problemen, menopauze (alle)
Problemen, menstruatie
Problemen, mictie  
Problemen, milt
Problemen, nek
Problemen, neus
Problemen, neus algemeen
Problemen, nier
Problemen, oog
Problemen, oog algemeen
Problemen, oor
Problemen, oor algemeen
Problemen, pancreas
Problemen, psychische
Problemen, rug
Problemen, schouder
Problemen, slikken
Problemen, spijsvertering
Problemen, stofwisseling
Problemen, tandvlees
Problemen, testis  
Problemen, urogenitaal  
Problemen, urogenitaal (ruimste zin)
Problemen, vaginaal
Problemen, vruchtbaarheid
Problemen, zicht/kijken
Problemen, zien/kijken
Prostaat ontsteking  
Psychische problemen
Psychische/fysieke zwaktetoestanden

Reanimatiepunt
Reuma
Reuma, elleboog
Reuma, hand
Reuma, hand/schouder
Reuma, schouder
Reuma/artrose, onderbenen/voeten, problemen tengevolge van
Reumatisch, pijn
Reumatisch, pijn arm
Reumatisch, pijn arm/schouder
Reumatisch, pijn benen
Reumatisch, pijn hand/arm
Reumatisch, pijn hand/arm/schouder
Reumatisch, pijn, algemeen
Rode gezwollen ogen
ROM arm, niet naar achter
Rug, klachten
Rug, pijnlijk
Rug, pijnlijk laag
Rug, pijnlijk tijdens menstruatie
Rug, problemen
Rug, problemen laag
Rug, stijf
Rug/benen, pijnlijk
Rug/Borst pijnlijk
Rug/borst/schouder/arm pijnlijk
Rugpijn

Aandoeningen en klachten behandelbaar met Shiatsu, Plank - R
Plan kenk oor ts

Plass en, moei lijk

Plass en, niet kunn en (uri ne rete ntie)

Plass en, pijnl ijk

Pleu ra, prob lem en

Pol io, gevo lgen van

Pols, pijnl ijk

Pols, pijnl ijk gevo lgen van trau ma's  

Po ls/ hart slag te lang zaam

Pols /ha nd pijnl ijk

Pols /han d/bo rst pijnl ijk

Posit ieve invlo ed op sexu alite it

Prob lem en baar moe der

Prob lem en kijke n/zi en

Prob lem en, ade mhal ing

Prob lem en, als gevo lg van artr ose en

           reuma in de onderbenen en voeten

Problemen, anus

Problemen, baarmoeder

Problemen, baarmoederslijmvlies

Problemen, bijholte

Problemen, bijnierfunctie  

Problemen, blaas

Problemen, blaas (incontinentie)

Problemen, bot

Problemen, circulatie

Problemen, darm

Problemen, doorbloeding onderbeen

Problemen, enkel

Problemen, gal

Problemen, gal en lever

Problemen, galblaas

Problemen, galwegen

Problemen, gewrichten

Problemen, hart

Problemen, hartfunctie

Problemen, heup

Problemen, hoest acuut

Problemen, hormonaal ()

Problemen, immuniteit  

Problemen, keel

Problemen, knie

Problemen, lage rug

Problemen, lever

Problemen, lever en gal  

Problemen, long

Problemen, luchtwegen

Problemen, maag

Problemen, maagzuur

Problemen, menopauze (alle)

Problemen, menstruatie

Problemen, mictie  

Problemen, milt

Problemen, nek

Problemen, neus

Problemen, neus algemeen

Problemen, nier

Problemen, oog

Problemen, oog algemeen

Problemen, oor

Problemen, oor algemeen

Problemen, pancreas

Problemen, psychische

Problemen, rug

Problemen, schouder

Problemen, slikken

Problemen, spijsvertering

Problemen, stofwisseling

Problemen, tandvlees

Problemen, testis  

Problemen, urogenitaal  

Problemen, urogenitaal (ruimste zin)

Problemen, vaginaal

Problemen, vruchtbaarheid

Problemen, zicht/kijken

Problemen, zien/kijken

Prostaat ontsteking  

Psychische problemen

Psychische/fysieke zwaktetoestanden


Reanimatiepunt

Reuma

Reuma, elleboog

Reuma, hand

Reuma, hand/schouder

Reuma, schouder

Reuma/artrose, onderbenen/voeten, problemen tengevolge van

Reumatisch, pijn

Reumatisch, pijn arm

Reumatisch, pijn arm/schouder

Reumatisch, pijn benen

Reumatisch, pijn hand/arm

Reumatisch, pijn hand/arm/schouder

Reumatisch, pijn, algemeen

Rode gezwollen ogen

ROM arm, niet naar achter

Rug, klachten

Rug, pijnlijk

Rug, pijnlijk laag

Rug, pijnlijk tijdens menstruatie

Rug, problemen

Rug, problemen laag

Rug, stijf

Rug/benen, pijnlijk

Rug/Borst pijnlijk

Rug/borst/schouder/arm pijnlijk

Rugpijn