Sacrale gebied, pijn in het
Schedel, slechte doorbloeding
Scheefstand nek (torticollis)
Schildklier, afwijkende werking  
Schildklier, regulerende invloed op  
Schildklier, werking  afwijkingen  
Schouder, frozen schoulder
Schouder, klachten
Schouder, pijnlijk
Schouder, problemen
Schouder, reuma  
Schouder, zenuwpijn
Schouder/ arm, spieren pijnlijk bij omslag weer
Schouder/arm ,klachten alle
Schouder/arm, pijnlijk
Schouder/borst/ arm/rug, pijnlijk
Schouder/bovenrug, pijnlijk
Schouder/bovenrug/arm, pijnlijk
Schouder/elleboog, pijnlijk
Schouder/hand, reuma
Schouder/nek, pijnlijk
Schrik
Sexualiteit, harmoniserend  
Sexualiteit, positieve invloed op
Shock
Sinusitis (voorhoofdsholte ontsteking)
Slapeloosheid
Slapeloosheid (niet behandelen tijdens zwangerschap)
Slecht, concentratievermogen
Slecht, doorbloeding been
Slecht, doorbloeding benen/kleine bekken
Slecht, doorbloeding schedel
Slecht, eetlust
Slecht, geheugen
Slecht, horendheid
Slecht, spijsvertering
Slijm in de longen
Slijmvliesontsteking dunne/dikkedarm
Slikken pijnlijk  
Slikproblemen
Slikstoornis
Spanning maag (EHBO)
Spastische dikke darm
Speeksel te veel
Spier, kramp
Spier, tonus verhoogd  
Spier, verzwakking
Spier, verzwakking benen
Spier, verzwakking onderbenen/ voeten
Spier, zwakte arm
Spier, zwakte been
Spier, zwakte bekkenbodem  
Spier, zwakte hand/arm
Spieratrofie (afname spiermassa) (niet behandelen tijdens zwangerschap)
Spieren, pijnlijk schouder/arm bij omslag weer
Spieren vagina rondom onvrijwillig samentrekken (vaginisme)
Spieren/botten, alle aandoeningen algemeen
Spieren/pezen, alle ziekten van  
Spijsvertering slecht
Spijsvertering, problemen
Spijsvertering, sturen van
Spijsverteringskanaal, aandoeningen/functiestoornissen  
Spijsverteringsproblemen
Spijsverteringsstoornissen
Spit
Stand mond afwijkend
Stemming, depressief
Stemverlies
Steriliteit
Stijfheid/pijn hals/nek
Stijve nek
Stijve rug
Stijve/pijnlijke nek
Stimulatie Yang in bovenlichaam
Stofwisselingsproblemen
Stofwisselingsstoornissen
Stoornissen, hart  
Stoornissen, menstruatie
Stoornissen, slikken
Stoornissen, spijsvertering
Storingen, bloedsomloop
Storingen, evenwicht sympathicus/parasympathicus
Stotteren
Stresstoestanden
Stuipen
Stuipen, kind
Suikerziekte
Suizen oor
Sympathicus/parasympathicus, storingen in het evenwicht

Aandoeningen en klachten behandelbaar met Shiatsu, S
Sacr ale gebi ed, pijn in het

Sche del, slec hte door bloe ding

Sche efst and nek (tort icoll is)

Schi ldkli er, afwi jken de werk ing  

Schi ldkli er, regu lere nde invlo ed op  

Schi ldkli er, werk ing  afw ijkin gen  

Scho ud er, froz en scho uld er

Scho ud er, klac hten

Scho ud er, pijnl ijk

Scho ud er, prob lem en

Scho ud er, reu ma  

Scho ud er, zenu wpi jn

Scho ud er/ arm, spier en pijnl ijk bij omsl ag weer

Scho uder /arm ,klac hten alle

Scho uder /arm, pijnlijk

Schouder/borst/ arm/rug, pijnlijk

Schouder/bovenrug, pijnlijk

Schouder/bovenrug/arm, pijnlijk

Schouder/elleboog, pijnlijk

Schouder/hand, reuma

Schouder/nek, pijnlijk

Schrik

Sexualiteit, harmoniserend  

Sexualiteit, positieve invloed op

Shock

Sinusitis (voorhoofdsholte ontsteking)

Slapeloosheid

Slapeloosheid (niet behandelen tijdens zwangerschap)

Slecht, concentratievermogen

Slecht, doorbloeding been

Slecht, doorbloeding benen/kleine bekken

Slecht, doorbloeding schedel

Slecht, eetlust

Slecht, geheugen

Slecht, horendheid

Slecht, spijsvertering

Slijm in de longen

Slijmvliesontsteking dunne/dikkedarm

Slikken pijnlijk  

Slikproblemen

Slikstoornis

Spanning maag (EHBO)

Spastische dikke darm

Speeksel te veel

Spier, kramp

Spier, tonus verhoogd  

Spier, verzwakking

Spier, verzwakking benen

Spier, verzwakking onderbenen/ voeten

Spier, zwakte arm

Spier, zwakte been

Spier, zwakte bekkenbodem  

Spier, zwakte hand/arm

Spieratrofie (afname spiermassa) (niet behandelen tijdens zwangerschap)

Spieren, pijnlijk schouder/arm bij omslag weer

Spieren vagina rondom onvrijwillig samentrekken (vaginisme)

Spieren/botten, alle aandoeningen algemeen

Spieren/pezen, alle ziekten van  

Spijsvertering slecht

Spijsvertering, problemen

Spijsvertering, sturen van

Spijsverteringskanaal, aandoeningen/functiestoornissen  

Spijsverteringsproblemen

Spijsverteringsstoornissen

Spit

Stand mond afwijkend

Stemming, depressief

Stemverlies

Steriliteit

Stijfheid/pijn hals/nek

Stijve nek

Stijve rug

Stijve/pijnlijke nek

Stimulatie Yang in bovenlichaam

Stofwisselingsproblemen

Stofwisselingsstoornissen

Stoornissen, hart  

Stoornissen, menstruatie

Stoornissen, slikken

Stoornissen, spijsvertering

Storingen, bloedsomloop

Storingen, evenwicht sympathicus/parasympathicus

Stotteren

Stresstoestanden

Stuipen

Stuipen, kind

Suikerziekte

Suizen oor

Sympathicus/parasympathicus, storingen in het evenwicht