Deel2: Reiki van Japan naar Hawai

Dhr. Hayashi is een hele andere man. Hij heeft in zijn leven materieel rijkdom opgebouwd. Om zoveel mogelijk mensen intensief Reiki aan te bieden, richt hij 2 van zijn huizen in als Reiki-huis. Eén in Kyoto en de andere in Tokyo. Reiki vult het tekort van levensenergie aan en laat het lichaam geheel herstellen. Op een dag in 1935, komt een jonge vrouw uit Hawai het Reiki-huis in Tokyo bezoeken. Deze vrouw, Hawayo Takata, is naar Japan gekomen om zich aan een tumor te laten opereren. Terwijl zij wacht op haar operatie hoort ze een stem: "Operatie is niet nodig...". Dit tot 3 maal toe.
In de keuken van het ziekenhuis werkt op dat moment een diëtiste die ook verbonden is aan het Reiki-huis. Zij is met mevrouw Takata in contact gekomen en adviseerde haar een paar Reiki behandelingen te nemen. In het huis ontvangt ze iedere dag Reiki. Het blijkt dat
de hartproblemen zijn verdwijnen en ze geneest op den duur van de tumor. Dit maakt zoveel indruk op haar, dat ze een sterkte behoefte krijgt zelf Reikimaster te worden. Ze is zo sterk gemotiveerd, dat ze naar Dhr. Hayashi toe stapt en hem vertelt van haar gevoelens voor Reiki. Als hij haar vraagt wat ze er voor over heeft, antwoordt mevrouw Takata dat ze haar zekerheden wil opgeven. Mevrouw Takata blijft samen met haar 2 dochters in Japan. Ze logeren voor de periode van een jaar bij de familie Hayashi. Maar in de Japanse cultuur was het niet gebruikelijk dat een vrouw als master fungeerde. Het blijkt dat Dhr. Hayashi en mevrouw Takata door Reiki een sterke band hebben gekregen.
Samen met zijn dochter komt hij spoedig op bezoek in Hawai. Ze blijven verscheidene maanden om les te geven, de mensen te trainen en met mevrouw Takata samen te zijn.
In 1928 sterft Dr. Usui. Dhr. Hayashi wordt de nieuwe Grandmaster.  Mevrouw Takata heeft een intense droom, die haar ongerust maakt. De droom vertelt haar, dat ze naar Japan moet gaan om Dhr. Hayashi op te zoeken.
Als ze daar aankomt, ontvangt hij haar met open armen. In een  gesprek vertelt hij dat er een oorlog op komst is en dat hij bevel moet gaan geven op een oorlogsschip. Nadat alle zaken op orde zijn, roept Dhr. Hayashi zijn familie en alle Reiki studenten bij elkaar. Zijn laatste woorden maken diepe indruk. Mevrouw Takata benoemt hij als de nieuwe Grandmaster in Reiki. Tegelijk is men bedroefd en gelukkig. Op traditionele wijze gekleed neemt hij op Japanse wijze afscheid. Hij neemt een bakje favoriete bessen tot zich en sterft.
Geheel volgens zijn richtlijnen maakt mevrouw Takata het werk in Japan af en vertrekt naar Hawai. Daar keert ze terug als Grandmaster van het Usui System of Natural Healing. Ze wijdt haar verder leven aan Reiki. Mensen volgen haar lessen en Reiki geeft een betere kwaliteit aan het leven. Ze introduceert Reiki in de westerse wereld. Men leert haar kennen als een krachtige genezeres en een groots lerares. Zij wijdt in haar leven 22 Masters in. In 1980 sterft mevrouw Takata na een leven vol toewijding!

Haar kleindochter Phyllis wordt erkend als de nieuwe Grandmaster.
Maar in de kring van 22 Masters staat Barbara Weber Ray op en ze geeft aan ook Grandmaster te zijn. Zo ontstaan 2 lijnen in de Reiki wereld Barbra Weber Ray en Phyllis Lee Furumoto.

Deel 1: Ontstaan van Reiki: Dr Makao Usui.

Deel 3: Reiki van Hawai de wereld in, Hawayo Takata en Phyllis Lei Furumoto.